Gimles årsberetning 2016

Kulturhus Gimle Årsberetning 2016.

Der er sket mange spændende ting i året, der gik.

Gimle har afholdt et visionsseminar med inspirerende oplæg fra lokale kræfter med ideer til organisering, mulige samarbejdspartnere og nye tiltag. Desuden har vi afholdt et frivilligarrangement, hvor der dukkede 10-12 nye ansigter op og hvor vi fik flere folk til nogen af de daglige opgaver. Vi har på den måde fået mere liv i have- og husgruppen, som sørger for vedligeholdelse.

Gimle efterspørger hele tiden folk, der har lyst til at lave noget. samtidig kniber det med at få en god og holdbar logistik til at fungere. Vi hører indimellem, at Gimle aldrig ringer efter hjælp. Det skyldes ene og alene, at vi ikke har mandskab til at vedligeholde kontakter og uddelegering af opgaver. Det sker fra gang til gang og derfor kan det ske, at nogen oplever, at de ikke bliver kaldt på. Derfor bliver vi nødt til at sige, at alle, der vil give en hånd med, skal kontakte os eller komme til arrangementerne og tale med os.

Bestyrelsen: Det er ikke kedeligt at være bestyrelse i Gimle! 

Vi mødes 1 gang om måneden og udstikker retningslinjer og holde trådene sammen fra under-arbejdsgrupperne. Der sker meget i en organisation fuld af frivillige!  Siden sidste år har vi haft et forretningsudvalg. Opgaven er at forberede bestyrelsesmøderne og kvalificere diskussionerne. Den organisering har betydet, at bestyrelsesmøderne ikke er tynget af 1000 praktiske ting men kan handle om principelle sager. Fremover vil kasseren også indgå i FU, da Gimles økonomiske situation er meget trængt og derfor hele tiden skal have ekstra opmærksomhed. Vi har f.eks. følt os nødsaget til at bede frivillige, der indgår i bemandingen af arrangementerne, om at betale ½ pris for mad. Tidligere var både mad og indgang gratis. Vi er kede af, at vi blev nødt til at indføre det – men den økonomiske situation har krævet det. Vi ophæver gerne denne ordning, hvis vi får en bedre likviditet!

Koncerterne. Vi er glade for de kunstnere, der kommer og vi mærker også at publikum er interesserede. Nogen gange mere end andre; men i det store hele er billetsalget OK. Bookinggruppen og bestyrelsen er i konstant dialog om arrangementerne set i forhold til både kvalitet og tiltrækningskraft. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at Gimle er afhængig af solgte billetter. Vi prøver at præsentere forskellig musik og dermed også at have både ’smalle og brede’ arrangementer på plakaten uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Ældrekoncerter er et nyt tiltag støttet af Kalundborg kommune. Det foregår på 2 plejehjem 2 gange om året. Musikken er samme kvalitet og genre, som i Gimle og skaber liv på plejehjemmene. Vi har fået meget god respons fra beboere og personale.

Gimle DOX fortsætter med at skabe et program med vigtige film. Der er stor forskel på interessen for filmene og at det er svært at vide, hvilke der trækker publikum.  DOX har haft 10-års-jubilæum og sælger jubilæumsplakat lavet af Lone Seeberg ligesom Gimles 25-års-jubilæumsplakat. DOX arbejder sammen med Folkeuniversitetet, som en vigtig samarbejdspartner i lokalområdet.

Børnebio og dens nye ”lillesøster” viser film for 3-5 og 6-10 årige. Aktive forældre fra Føllenslev har sammen med bestyrelsen fået bygget en levedygtig aktivitet op i Gimle. På nuværende tidspunkt er der ca. 70 medlemmer. Men her – som flere andre steder- kan vi mærke, at de frivillige har begrænsede kræfter. Det kræver en stor gruppe folk at holde Børne-bioen kørende.

Gimle-Galleri. Skiftende lokale kunstnere udstiller og pynter på den måde rigtig godt her i spisesalen.

PR gruppen arbejder for at gøre vores image og PR up til date og velfungerende. Vi knokler for at lave en god og informativ hjemmeside, men har oplevet hacking og måtte begynde forfra. Der bliver brugt meget tid på at få det til at fungere og folk med forstand hjemmesider er mere end velkomne. Billetbestilling og FACE-book fungerer heldigvis fint og er vigtige brikker i vores PR. Desuden fordeler vi programmer og plakater i et stort område.

Teknik-gruppen tager sig af lyd og orkesterpleje ved alle koncerterne. Vi har et stort ønske om at kunne skaffe ny mixer og grej via en fondsansøgning og der arbejdes på at etablere endnu bedre lyd i den nye sæson.

Barteamet har fået ny formand, der er ansvarlig for indkøb og bemanding af baren til arrangementerne.

Fundraising-gruppen mangler folk og Gimles økonomi ville kunne profitere af, at nogen påtog sig dette.

Spisekælderen. Folk kommer stadig med glæde og spiser i Gimles spisekælder. Vi har et rigtig godt fast samarbejde med CSU i Kalundborg og har indimellem frivillige, som står for køkkenet.

Bestyrelsen: visioner, økonomi og tilknytning til Kalundborg kommune.

Vi har i flere år haft et ønske om at få et tættere samarbejde med kommunen og drømt om opbakning til at få status som REGIONALT SPILLESTED. Gimle har i år afholdt et møde med Fritids- og Kulturudvalget som opfølgning på et møde året før og her har vi fået rosende ord og mange ideer til at udvide aktiviteterne. Der er såmænd ikke noget, vi hellere vil, end at udvide og stille huset og husets faciliteter til rådighed for flere mennesker og arrangementer. MEN som frivilligt drevet kulturhus uden fast(e) medarbejder(e), kan vi ikke magte at udvide mere. Og det regionale spillested tror vi ikke mere på.

Visionen er af fastholde høj kvalitet og gode koncerter og i øvrigt være påpasselige med kun at sætte skibe i søen, som er der arbejdskraft og økonomi til.

Til slut vil bestyrelsen gerne pointere, at Gimles arrangementer og alle de mange mennesker, der sammen med os får det hele til at løbe rundt, gør arbejdet værd at kaste kræfter ind i.

 

Tak til alle for indsatsen – også til dem, som træder ud af bestyrelsen: Anna som har været kasserer i flere år men er flyttet til Vordingborg, Lene som også har været del af bestyrelsen i mange år samtidig med at hun har været med til at drive DOX og nu vælger at koncentrere sig om DOX og Ebbe som flytter til Bornholm.

Bestyrelsens siger ”Tak for i år”

v/ Inge Tofte-Hansen.

Formand.